⇒ ग्रामीण भागात नाळ जोडणी आणि पाणी पुरवठा क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी क्षेत्रीय भागीदार [Sector Partner] NGO/CBO/संस्थांच्या निवडीसाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI)मागवण्यात येत आहेत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *