⇒ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC)च्या अंतर्गत विविध क्षेत्रात सर्वे करण्यासाठी संस्था/कंपनी/फर्म/एजन्सी यांचे एम्पानेलमेंट करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *