⇒ सामाजिक न्यविभागाच्या स्क्रीनिंग कमिटीच्या ३० व्या बैठकीनंतर दिव्यांगजान/अपंग जनजागृतीचे प्रस्ताव वर्षातून फेरब्रुवारी, मे, ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर या चार क्वार्टर मध्ये घ्यायचे ठरवले आहे …तरी फेब्रुवारी मध्ये जास्तीत जास्त संस्थांनी प्रस्ताव टाकून योजनेचा लाभ घ्यावा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *